Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА bohobby.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между електронен магазин bohobby.com и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.bohobby.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от bohobby.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на bohobby.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Електронен магазин bohobby.com е собственост на "БО ХОБИ" ООД - дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост-1” бл. 46, вх. Е, ап. 93; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200557768, телефон за контакт +359 2 9743983 / email: bohobby (at) gmail (dot) com

 1. Условия за използване на Сайта на bohobby.com. С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
  • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
  • bohobby.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
  • bohobby.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
  • bohobby.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
  • Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазин БО ХОБИ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, bohobby.com потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.
  • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като bohobby.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
  • За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. bohobby.com не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
  • При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
  • bohobby.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
  • Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на bohobby.com, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.
 2. Авторски права и ограничения свързани с тях.
  Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на bohobby.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.
  bohobby.om си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между bohobby.com и лицето публикуващо информацията.
  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права,bohobby.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
  Всички предоставени от bohobby.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на bohobby.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
  Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от bohobby.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
  bohobby.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
 3. Представяни стоки и услуги на Сайта.
  Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
  В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. bohobby.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
  bohobby.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:
  1. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  2. Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
  3. Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;
  Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. bohobby.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
 4. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.bohobby.com
  Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на bohobby.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
  По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
  При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "БО ХОБИ" ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на bohobby.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;
  bohobby.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, bohobby.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 5. Заплащане на закупени стоки и услуги
  При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на bohobby.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
  При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "БО ХОБИ" ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, bohobby.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
 6. Доставка на закупени стоки
  Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на bohobby.com.
  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. bohobby.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. Цената за доставка може да бъде на стойност до 5,50лв (пет лева и 50 ст) за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и сумата на наложения платеж. Тя не зависи от броя на продуктите в поръчката.
  При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като bohobby.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.
  bohobby.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от bohobby.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
  Цената на разходите за доставка се определя съобразно изразените от страна на купувача предпочитания. Цената за доставка е за цялата поръчка независимо от броя артикули в нея. -Ако в поръчката има артикул с безплатна доставка, то цялата поръчка е с безплатна доставка ( не се заплаща доставка).
  • При поръчка на стойност над 50 лв. до офис на Еконт доставка не се заплаща.
  • Цената за доставка до адрес за цяла България е 5 лв. за поръчки до 50 лв. и 2 лв. за поръчки над 50 лв.
  • При лично вземане на стоката от нас не се начислява сума за доставка
  bohobby.com няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена от bohobby.com стока се осъществява до:
  1. Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор позволяващ качването на уредите.
  2. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;
  3. Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.
  4. До поискване в офис на Еконт при изявено от клиента желание за това.
  bohobby.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от bohobby.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
  При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява bohobby.com на тел. +359 2 9743983.
  При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно bohobby.com на тел +359 2 9743983, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
  При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,bohobby.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, bohobby.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на bohobby.com за такова искане на тел +359 2 9743983 или на email bohobby (at) gmail (dot) com.
  bohobby.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. bohobby.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.
 7. Отказ от закупена стока
  Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.
  За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми bohobby.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронната поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
  _________________________________________________________________________
  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
  До
  БО ХОБИ ООД
  гр.София, жк. „Младост-1” бл. 46, вх. Е, ап. 93,
  bohobby (at) gmail (dot) com
  С настоящото уведомявам / уведомяваме*, че се отказвам / отказваме* от сключения от мен / нас* договор за покупка на следните стоки* / за предоставяне на следната услуга*
  ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .................................................................
  – Поръчано на*/Получено на* ...................................................................................... .........................................................
  – Име на потребителя/ите ......................................................................................................................................................
  – Адрес на потребителя/ите .......................................................................................... .......................................................
  – Подпис на потребителя/ите ......................................................................................... .....................................................
  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  – Дата ....................................................................................................
  ------------------------------------------------------ * Ненужното се зачертава.“
  _________________________________________________________________________
  Може да свалите формуляра от тук
  Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.bohobby.com . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (по електронната поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
  Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на адрес: гр.София офис на Еконт Експрес Младост-1 за БО ХОБИ ООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
  Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
  Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
  Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
  Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. bohobby.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 8. Гаранционно обслужване
  bohobby.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
  Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
  С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, bohobby.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
  Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
  1. в случай на изгубена гаранционна карта;
  2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от bohobby.com лице или сервизен център;
  3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  4. в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
  5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
  Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
  Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на bohobby.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.
 9. Други bohobby.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
  bohobby.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта bohobby.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. bohobby.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
  Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на bohobby.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник на тел +359 2 9743983, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на bohobby.com , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА bohobby.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА bohobby.com , КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
Координатите на bohobby.com са следните:
България, гр. София, жк. „Младост-1” бл. 46, вх. Е, ап. 93
Tel= +359 2 9743983 / email: bohobby (at) gmail (dot) com
Продължаване
Търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете продукта, който търсите.
Разширено търсене
Език
Български English
Валути
facebook страница